Te mooi om (niet) waar te zijn

Klantgericht organisatieontwerp in social profit

Mensen die in social profit werken zijn heel erg begaan met hun cliënten, bewoners, bezoekers, gebruikers, patiënten, burgers en belanghebbenden. Waarom hebben deze organisaties het dan toch soms nog moeilijk om voluit voor de klant te gaan?

Bekijk ons boek Over ons

Artikelen in de kijker

Frontline managers’ contribution to mission achievement

A study of how people management affects thoughtful care

Regie Podium HR Leiderschap Mensen

Bekijk onze schat aan informatie

Doorzoek al onze artikelen, oefeningen, tips & tricks, leuke verhalen, artikelen, onderzoeken, video’s en methodieken via de Q-model thema’s.

Arena

Organisaties opereren niet in het luchtledige, maar zijn deel van, worden beïnvloed door en beïnvloeden op hun beurt een complexe omgeving.

Fundament

Elke organisatie heeft nood aan een besef van identiteit; een samenspel van missie, visie, waarden en strategie.

Klantenbelofte

Klantbeloftes zijn duidelijke en affirmatieve statements over waar u zich toe verbindt.

Regie

Elk organisatie beschikt over een regie die aan de knoppen van de organisatie zit en bepaalt wat op het podium gebeurt.

Kwaliteit

Zaken goed doen is de ambitie en wens van elke organisatie. Maar wanneer doe je het goed, hoe weet je of je het goed doet, en wie beslist wat goed is?

Podium

Nu komt de lakmoesproef van alle inspanningen: de confrontatie met “het publiek”: de klant. Deze confrontatie vindt plaats op “het podium”, de “frontstage” van uw organisatie.

Publiek

Klantgerichtheid is niet iets wat je doet, het is iets wat de ander ervaart. In het centrum en aan de basis van het model vinden we de klant terug als het publiek dat getuige is van ons optreden, en ons zal beoordelen op onze voorstelling.

Communicatie

Zowel externe als interne communicatie zijn pijlers waarop klantgerichte organisaties steunen.