The concept of perceived value: a systematic review of the research

Klantenbelofte
Home > Artikelen > The concept of perceived value: a systematic review of the research

Het doel van dit onderzoek is om een systematische review te presenteren van het uitgebreide onderzoek dat is uitgevoerd naar de conceptualisering van waargenomen waarde. De belangrijkste conclusies van deze studie zijn: (i) dat zowel eendimensionale als multidimensionale waardemodellen hun rol spelen bij het verschaffen van vereenvoudigde (eendimensionale) en complexe (multidimensionale) inzichten in het concept; ii) dat de aard van de waargenomen waarde complex en multidimensionaal is; (iii) dat het begrip waargenomen waarde een interactie tussen een consument en een product impliceert; iv) die waarde relatief is op grond van haar vergelijkende, persoonlijke en situationele aard; en (v) die waarde is preferentieel, perceptueel en cognitief affectief van aard. Door het organiseren en synthetiseren van de belangrijkste onderzoeksstromen en de individuele studies daarin, biedt de huidige studie dus een uitgebreid kader voor toekomstige studies van de dimensionaliteit van waargenomen waarde.

Auteurs: Raquel Sánchez-Fernández, M. Ángeles Iniesta-Bonillo
Naam journaal: Marketing Theory
Pagina's: 427-451
Jaar: 2007
DOI: 10.1177/1470593107083165