Quickscan klantgerichtheid lokaal bestuur

10 uitdagingen voor een klantgericht lokaal bestuur

Arena Fundament Klantenbelofte Regie Kwaliteit Podium Publiek Communicatie
Home > Artikelen > Quickscan klantgerichtheid lokaal bestuur

Deze quickscan heeft als doel om het denken en praten over klantgericht lokaal bestuur te stimuleren, en heeft niet de ambitie om een sluitende en wetenschappelijk gevalideerd instrument te zijn. Het is dus veeleer een werkinstrument en discussieopener dan een op zichzelf staande objectieve analyse. U kan met deze scan op verschillende manieren aan de slag:

  • Op uw eentje, uit gezonde nieuwgierigheid en als stimulans om na te denken over de eigen werking, dienst of departement
  • Als gezamenlijke oefening met het team, waar het gezamenlijk kiezen van een score bij elke vraag soms tot eensgezindheid, maar even vaak tot diversiteit in meningen zal leiden. En dus tot discussie, uitwisseling en een boeiend leermoment
  • Als voorafgaand analyse-instrument, wanneer elk lid van het management- of ander team individueel scoort, en nadien de gelijkenissen en verschillen input geven voor een gezamenlijke discussie
  • En uiteraard op elke andere manier die u zinvol lijkt …

Ook zonder enige voorkennis kan u perfect met deze tool aan de slag. Mocht u na invullen van deze quickscan echter benieuwd zijn hoe uw sterktes te maximaliseren en uw aandachtspunten te verhelpen, kan het boek "over dienstbaarheid" u zinvolle insteken geven …

Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig