Vragen over cultuur

War u even bij kan stilstaan ...

Regie Regie Cultuur
Home > Artikelen > Vragen over cultuur

Enkele vragen over uw cultuur die u zichzelf kan stellen, of in het team opwerpen ...

  • Welke praktijken zouden voor nieuwkomers in de organisatie opvallend zijn? Welke waarden liggen onder deze praktijken?
  • Hoe zou ik onze organisatiecultuur in één woord vatten (op basis van een bepaald model, of gewoon een woord dat passend is)? Wat is de waarde ervan voor de klant?
  • Wat zijn minstens 2 elementen uit onze cultuur die helpend zijn om onze versie van klantgerichtheid vorm te geven? Welke minstens 2 elementen zouden best wijzigen?
  • Welk gedrag zouden medewerkers stellen als we morgen de voor ons perfecte organisatiecultuur hebben? Welk stuk van dit gedrag kan ik vanaf morgen zelf doen? En wat zou me eventueel tegenhouden om dat te doen?
Aantal deelnemers: 1
Duurtijd: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: uitdagend